• May : 28 : 2014 - 8. Ar-ge Proje Pazarı Programı
  • May : 22 : 2014 - 8. Ar-Ge Proje Pazarı Afiş
  • May : 22 : 2014 - 8. Ar-Ge Proje Pazarı Davetiyesi

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 8. AR-GE PROJE PAZARI PROJE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

  1. Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin bitirme projeleri çeşitli kuruluşların bir sorununa çözüm bulmak amacı ile, bu kuruluşlar ile birlikte üniversitenin söz konusu bölümlerinin 4. Sınıf öğrencileri ve bunların danışmanları olan öğretim üyelerinin katılımı ile oluşturulan proje takımları ile yapılmaktadır. Bu projeler KOBİ Tedavi Projesi olarak adlandırılmaktadır.
  2. İlgili kuruluşların sunulmasına izin verdiği KOBİ Tedavi Projeleri bu kuruluşların temsilcilerinin de bulunduğu bir ortamda, proje takımında yer alan öğrenciler tarafından 10 dakika süre içinde sunulacaktır.
  3. Bu sunumlar Mühendislik Fakültesindeki 8 Bölümün Bölüm Başkanlarınca oluşturulan bir Hakem Kurulu tarafından sunum esnasında değerlendirilecektir. Hakemler değerlendirmelerini Ek-1’de verilen Değerlendirme Formlarını kullanarak yapacaklardır. Değerlendirme sonucunda her bir projeye her bir hakem tarafından 100 üzerinden bir puan verilecektir. Bu formlar her bir proje için sunumdan sonra doldurularak görevli öğretim elemanına teslim edilecektir. Değerlendirme formlarındaki puanlar görevli öğretim elemanınca Ek-2’de verilen Excel tablosuna girilecek ve her proje için hakemlerin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınacaktır. Bu şekilde her bir proje için “Hakem Puanı” oluşacaktır.
  4. Bölüm Başkanı kendi bölümünün projelerinin değerlendirmesinde Değerlendirme yapmayacaktır.
  5. Her bir proje için ayrıca ilgili bölüm tarafından, bir yıllık performansı göz önüne alınarak, 100 üzerinden bir “Bölüm Puanı” verilecektir.
  6. Bölüm puanları görevli öğretim elemanına Bölüm Başkanı tarafından teslim edilecek ve bu puanlar da görevli tarafından Ek-2’deki excel dosyaya yüklenecektir.
  7. Her projenin Toplam Puanı = Hakem Puanıx0.4+Bölüm Puanıx0.6 formülüne göre Excel Dosyada oluşturulacaktır.
  8. Buna göre her bölümün en yüksek Toplam Puanına sahip olan proje o bölümün  Birincisi olacaktır. Her bir bölüm için birer Birinci Proje belirlenecektir. Bu projeleri yapan öğrencilere Ödül verilecektir.